24 nov. 2011

GUITARRA BARROCA E VIHUELA.

Guitarra barroca con roseta de pergamino en 3 niveis, incrustacións de ebano e sicomoro e ponte con decoración.