14 oct. 2014

VIHUELAS CURSO 2013-14

Construcción de Vihuelas. Bernizado a Goma laca no curso 2013-14 coa restauradora Elvira Pérez Baz.